Ansatte

Kjersti Marken
Forsamlingsarbeider
Mob: 468 46 362
E-post: kjersti@normisjon.no

Kjersti Marken jobber som forsamlingsarbeider hos oss. Hun har andakter, undervisning og bibeltimer for barn, ungdom og voksne. Hun er også tilgjengelig for samtaler for de som ønsker det. 

- Jeg kan brukes til sang og musikk, jeg synger, og spiller piano. Jeg er vel egentlig en slags potet og kan brukes til det meste, sier Kjersti. 

- Tanken er at jeg skal være med på å bygge ut videre arbeid, og være til hjelp og inspirasjon for de som går på Bjørnstad, og være et bindeledd mellom forsamlingen og den lokale menigheten i kirka.


Lederskapet

Lederskapet har det øverste ansvaret for arbeidet i Bjørnstad Forsamling. Dette innebærer å utøve et åndelig lederskap og ha ansvar for organisasjonsmessige, økonomiske og praktiske forhold knyttet til arbeidet. 

Ida Risholm (leder)
Mob: 482 80 120

 

Marianne Glomvik
Mob: 995 80 553

Berit Lyche
Mob: 990 07 427

 

Anders Skaar
Mob: 928 92 390 

Mai Kristine Vik
Mob: 995 70 667

 

Bjørn Lande
Mob: 913 96 845