Arbeidet med Bjørnstad Forsamling er en kontinuerlig prosess. Det er alltid ting vi ønsker å gjøre, og det er alltid ting som skulle vært gjort, enten det er turer og aktiviteter, oppussing eller vedlikeholdsarbeidet på bygg og utstyr. Heldigvis er det mange som ser dette!

Vi ønsker å være med og forandre mennesker. Både nærmiljøet og andre områder trenger vår hjelp. Lokalt er vi spesielt opptatt av at barn og ungdom i Sarpsborg skal ha et godt og trygt sosialt tilbud, og få muligheten til å bli bedre kjent med Jesus. Gjennom NLM og Normisjon støtter vi også misjonsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. 

Vi har kun en symbolsk medlemsavgift, fordi denne summen skal ikke være et hinder for å være medlem. I stedet håper vi at størrelsen på økonomisk støtte skal være utifra en hver person sitt ståsted, inntekt og spesielle ønsker om områder som skal støttes. 


Det er flere måter du kan være med å gi:

 

Vipps.
Du kan gjerne gi din gave via Vipps. Nummeret er 20682 eller du kan søke opp "Bjørnstad Forsamling" i appen. Merk overføringen med "Gave".

Kollekt.
På de fleste møtene våre er det mulighet til å gi en kollekt. Hvis ikke annet er oppgitt på møtet, går denne til Bjørnstad Forsamling.

Enkeltgaver.
Ønsker du å støtte oss med et enkeltbeløp, kan dette settes rett inn på forsamlingens konto.  Kontonummeret er: 1090 14 41788. Merk overføringen med "Gave".

Givertjeneste.
Oppretter du Avtalegiro kan du gi regelmessig og du får skattefradrag på pengegavene! Du velger selv et passende beløp, og hvor ofte du vil at det skal trekkes fra din konto.

Andre aktiviteter
Vi gjennomfører også forskjellige aktiviteter for å samle inn midler. Utlodninger og konserter er begge gjengangere, og vi har også hatt loppemarked, auksjoner og festkvelder. Overskuddet har gått til generell drift eller spesielle prosjekter. Slike tiltak er selvfølgelig en viktig sosial del, men gjør det også mulig å støtte oss for de som ikke deltar i noen faste aktiviteter.

Vi er svært takknemelige for all økonomisk bistand, enten det er i form av kollekt, givertjeneste, eller ved å stille opp på ulike arrangementer. Alt dette gir oss muligheter til videre vekst. Tusen takk til alle som støtter oss!