Bjørnstad Forsamling er et kristent fellesskap i Sarpsborg. 

Vi ønsker å være et åpent og inkluderende felleskap med et klart vitnesbyrd om Jesus Kristus og hans betydning for våre liv. Forsamlingen, som ble dannet i 2006, har mange forskjellige aktiviteter og samlinger, med ulikt innhold og profil. Felles for alle er ønsket om å komme sammen i et fellesskap som tar hele mennesket på alvor og hvor vi ønsker å bli kjent med Jesus og gjøre Han kjent for flere, både hjemme og ute. 

Vi ønsker å beskrive vårt engasjement i følgende motto: ”Bli kjent med Jesus og gjøre Han kjent."

Glimt fra Forsamlingsturen til Oven Leirsted, høsten 2017

Vårt nærområde
Vårt arbeid i Bjørnstad Forsamling strekker seg langt utenfor Bjørnstad. Vi ønsker å være et tilbud for alle som ønsker å være sammen med oss og vi ser vår hovedmålgruppe i de store boligområdene rundt Bjørnstad, som Grålum, Stikkaåsen, Soli, Lande og Brevik.

NLM og Normisjon
Bjørnstad Forsamling er en sammenslåing av de tidligere misjonsforeningene på Bjørnstad Bedehus, Bjørnstad Misjonslag og Bjørnstad Normisjon. Bjørnstad forsamling er tilsluttet både Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Normisjon. 

Fokus
Vi tror arbeidet blant barn og unge er den viktigste jobben vi gjør for lokalområdet og det er viktig at vi opprettholder og styrker dette arbeidet. Vårt ønske er først og fremst å skape et godt og trygt miljø for barn og ungdom som er preget av sosial trygghet og en sunn formidling av kristen tro og verdier.

Vi strekker oss lenger
Bjørnstad Forsamling står i en stor sammenheng og er en del av et globalt nettverk av kristne. Sammen med NLM og Normisjon ønsker vi å strekke ut til mennesker og felleskap som er i en helt annen situasjon. Vi vet og formidler at det finnes steder i verden hvor mennesker ikke får dekket helt grunnleggende behov. Vi ønsker å bidra til å hjelpe mennesker i nød på ulike måter. Samtidig er det viktig at vi gir troen vår til disse stedene, slik at vi ikke bare gir de hjelp til praktiske forhold, men også viser veien til Gud, ved Jesus.


  Vår visjon er:

  ”Bli kjent med Jesus og gjøre Han kjent." 


  Vi ønsker:

  • At alle skal styrkes i troen på, kjennskapet til og kunnskapen om Jesus Kristus gjennom et levende og inkluderende fellesskap.
  • At fellesskapet skal gi oss mot til å avspeile Han gjennom våre liv og vår tjeneste.
  • At fellesskapet skal ha et levende engasjement for å formidle Jesus Kristus til stadig nye mennesker og folkeslag, internasjonalt og her i Østfold.
  • At forsamlingen i løpet av en femårsperiode skal vokse merkbart i alle aldersgrupper.
  • At det spesielt blir lagt til rette for at nye barn og unge skal trives. 
  • At det blir behov for utvidelse/ombygging av bedehuset.
  • Å fremstå som åpen og inkluderende for mennesker i lokalmiljøet.