”Bli kjent med Jesus og gjøre Han kjent." 

Det er vår visjon og det er slik vi ønsker vi å beskrive vårt engasjement.

Vi ønsker:

- At alle skal styrkes i troen på, kjennskapet til og kunnskapen om Jesus Kristus gjennom et levende og inkluderende fellesskap.

- At fellesskapet skal gi oss mot til å avspeile Han gjennom våre liv og vår tjeneste.

- At fellesskapet skal ha et levende engasjement for å formidle Jesus Kristus til stadig nye mennesker og folkeslag, internasjonalt og her i Østfold.

- At forsamlingen i løpet av en femårsperiode skal vokse merkbart i alle aldersgrupper.

- At det spesielt blir lagt til rette for at nye barn og unge skal trives.

- At det blir behov for utvidelse/ombygging av bedehuset og at vi kan ansette arbeidere.

- Å fremstå som åpen og inkluderende for mennesker i lokalmiljøet.