De store samlingene er viktige, men mange har også behov for et mindre fellesskap der de kan bli bedre kjent med hverandre. 

Derfor er det tilbud om smågrupper, bibelgrupper, cellegrupper, husfellesskap eller hva man måtte ønske å kalle det. Målet er at flest mulig skal få tilhøre et lite og trygt fellesskap der de kan bli bedre kjent med Guds ord, be sammen og snakke om livet slik det fortoner seg for den enkelte. Det sosiale samværet er også et sentralt aspekt. 

Hvor ofte gruppen møtes er opptil hver enkelt. De fleste gruppene forsøker å møtes minst én gang i måneden. Vårt mål er at alle som ønsker å være en del av et lite fellesskap, skal få tilbudet! Den enkelte gruppe står fritt til å velge møtetidspunkt og opplegg for samtale.

Benytt gjerne skjemaet under hvis du ønsker å bli med i en gruppe eller om du ønsker litt mer info om våre smågrupper. 

Velg her *