Bjørnstad oppleves som et godt sted å være for hele familien. Søndagsskole for barna er verdifullt! Vi voksne får senket skuldrene på møtet - i trygg forvissning om at barna er godt ivaretatt på søndagsskolen.
— Anne
Bjørnstad Barnegospel er et av ukens høydepunkter for barna i familien vår. Her synger de og har det gøy, og de vokser i oppgaver som de får.
— Berit
Vi opplever Bjørnstad som et varmt og naturlig felleskap for hele familien, hvor man blir både sett og inkludert. Bjørnstad er et godt sted å være!
— Martha Christine
For meg er Bjørnstad forsamling et fellesskap som gir trygghet og glede. Trygghet og forbønn når en trenger det som mest. Glede ved å stadig bli minnet på hvilken fantastisk Gud vi har som stadig viser oss nåde.
— Maria