Vi tror at det er Gud som har skapt og opprettholder verden. Vi tror at Jesus Kristus er hans sønn. Vi tror at Den Hellige Ånd hjelper oss med livet og gir oss kraft. 

Gud elsker alle mennesker. Hvordan Gud skapte verden, vet vi ikke, men vi tror at han står bak alt som er skapt. Menneskene er det ypperste han har skapt. Vi tror også at menneskelivet er ukrenkelig og verdifullt og at vi har et ansvar for å ta vare på våre medmennesker og på jorda vi bor på. 

Vi tror at Gud til slutt skal skape en ny jord, hvor det ikke finnes synd, hvor ingen skal være lei seg og hvor ingen skal ha det vondt. Derfor la han en plan. Han kom inn i den verden han skapte, som mennesket Jesus Kristus. Vi tror at Jesus døde på korset for å sone, eller ta straffen for, det vonde vi mennesker gjør mot hverandre, det vi kaller synd. Vi får lov til å "gjemme oss" bak Jesus, slik at Gud ser den perfekte personen Jesus, i stedet for oss. Dermed kan vi få be om tilgivelse - til mennesker og til Gud - og så kan vi få begynne på nytt og legge det leie bak oss. 

Jesus kaller seg selv Veien, sannheten og livet og vi tror at Han er veien til Gud. Vi tror at Den Hellige Ånd hjelper oss med livet og gir oss kraft. Den Hellige Ånd er det som binder sammen alle Guds folk på hele jorda. Alle som tror på Jesus er med i den hellige familien som består av alle troende. 

Vi tror også at når vi dør får vi komme til Guds himmel der alt skal være bare godt. Vi tror at Gud har inspirert mennesker til å skrive Bibelen, der historien om Jesus blir fortalt. Vi tror at vi kan få be til Gud om hjelp og at han hører våre bønner.