Bjørnstad Forsamling ønsker at alle medlemmer skal kjenne seg inkludert i fellesskapet selv om livet kan føre til at en blir satt til side i krevende livsfaser. Det er ønskelig at nestekjærligheten uttrykkes i diakonale handlinger.

Noen ganger i livet evner vi å gi, og andre ganger trenger vi å få. Bjørnstad Forsamling og diakonale gruppe ønsker å synliggjøre dette i livsfaser som sykdom, alderdom, sorg og kriser.

Diakonal gruppe utfører tjenester som for eksempel hjemmebesøk og forbønn. Har du behov dette eller kjenner noen som har behov for slike tilbud? Eller kanskje du ønsker å bidra i besøkstjenesten? Ta gjerne kontakt med oss. 

 

Kontaktperson:

Kjersti Marken
Mob: 468 46 362