Torsdagsmøtene er en godt bevart tradisjon i Bjørnstad Forsamling, selv om ukedagen har variert fra tid til annen. Møtet er bygget opp rundt allsang og tale hvor Guds ord forkynnes, og hvor man ber for og med hverandre. 

De inviterte talerne tilhører som oftest NLM og Normisjon. Dette skaper variasjonen i møtet, og gir mulighet for nye betraktninger av Ordet. Møtene skal være et sted der man sammen hjelper til å bevare hverandre, og utruster hverandre til tjeneste, enten du kommer fast eller en gang i blant. 

Velkommen til en hyggelig og oppbyggelig stund.

Praktisk info:

  • Annenhver torsdag

  • Tidspunkt: 19:00

  • Målgruppe: 50+

Kontaktperson:

Anders Skaar
Mob: 92892390