Søndagsskolen foregår samtidig som Søndagstreff. Når de voksne er på møte, samles barna på søndagsskolen. Søndagsskolen på Bjørnstad har opplegg tilpasset ulike aldersgrupper. De yngste barna har gjerne følge med foreldre. 

Gruppe 1: Barn fra ca. 3 år, og til og med 1. klasse.
Gruppe 2: Barn i 2. til og med 4. klasse.
Gruppe 3: Søndagsringen for 5. klasse og oppover.

På Søndagsskolen lærer man mye forskjellig og vi har mange ulike aktiviteter og mye sang. Søndagsstreff starter kl. 17.00 og alle barna kan være med frem på scenen hvor de synger en sang sammen med de voksne, tenner lys og ber en kort bønn, før de går sammen til sine grupper.

Praktisk info:

  • Dag: Søndag like uker
  • Tidspunkt: 11:00 - 12:15
  • Målgruppe: ca 3 - 14 år

Kontaktperson:

Håvard Wold
Mob: 474 54 936

søndagsskolen i sarpsborg