Jaffa er et kor med medlemmer i alderen 45 - 60 år, men vi tar gjerne imot yngre medlemmer også. 

Koret har vært aktivt i over 25 år på Hannestad bedehus. For om mulig å rekruttere flere medlemmer har koret siden 2015 vekslet mellom å ha øvelser på Hannestad og Bjørnstad bedehus. Koret gleder mange rundt omkring i Østfold med sangen, og for kormedlemmene har også det sosiale mye å si.

Repertoaret er ganske variert, med hovedvekt på litt friske, melodiøse sanger, men også noen a capella sanger.

Praktisk info:

  • Dag: Tirsdag

  • Tidspunkt: 18:30 - 21:00

  • Målgruppe: Voksne

Kontaktperson:

Sverre Fjellberg
Mob: 951 02 230